logo

Sửa lỗi full disk 100% Disk trên Windows 10

2018-04-15 - Admin

Hiện tượng báo lỗi full disk 100% Disk Usage trên máy tính gây khó chịu tới người dùng, vì liên tục cảnh báo lỗi khi sử dụng máy tính cho dù bạn có tắt đi chăng nữa. Có rất nhiều cách để khắc phục lỗi full disk mà Quản trị mạng đã giới thiệu tới bạn đọc như, tùy chỉnh bộ nhớ ảo Virtual Memory, xử lý Troubleshooting, tắt Windows SmartScreen,...

Tuy nhiên, có một cách khắc phục lỗi 100% Disk Usage Windows rất đơn giản và nhanh chóng đó là tạo file BAT. Khi tạo file BAT hỗ trợ sửa lỗi full disk, máy tính sẽ tiến hành refresh và đăng ký lại tất cả các file DLL hệ thống. Thêm vào đó, nguyên nhân thường dẫn tới lỗi full disk do Windows Update, nên cách làm này cũng sẽ khởi động lại tính năng này kèm theo đó là xóa những file update tạm được lưu trên hệ thống. Lỗi xung đột các phần mềm trên thiết bị cũng là nguyên nhân của lỗi full disk, nên khi tạo file BAT cũng sẽ tiến hành restart lại phần mềm để tránh xung đột. Vậy cách sửa lỗi 100% Disk Usage Windows bằng cách tạo file BAT như thế nào?

Cách sửa lỗi 100% Disk Usage Windows

Bước 1:

Trước hết bạn mở hộp thoại Run bằng tổ hợp phím Windows + R, rồi nhập từ khóa notepad để mở.

Mở Notepad

Bước 2:

Sau đó sao chép đoạn lệnh dưới đây vào Notepad.

regsvr32 comcat.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /s
regsvr32 shdoc401.dll /i /s
regsvr32 asctrls.ocx /s
regsvr32 oleaut32.dll /s
regsvr32 shdocvw.dll /I /s
regsvr32 shdocvw.dll /s
regsvr32 browseui.dll /s
regsvr32 browseui.dll /I /s
regsvr32 msrating.dll /s
regsvr32 mlang.dll /s
regsvr32 hlink.dll /s
regsvr32 mshtmled.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
regsvr32 plugin.ocx /s
regsvr32 sendmail.dll /s
regsvr32 scrobj.dll /s
regsvr32 mmefxe.ocx /s
regsvr32 corpol.dll /s
regsvr32 jscript.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 imgutil.dll /s
regsvr32 thumbvw.dll /s
regsvr32 cryptext.dll /s
regsvr32 rsabase.dll /s
regsvr32 inseng.dll /s
regsvr32 iesetup.dll /i /s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 actxprxy.dll /s
regsvr32 dispex.dll /s
regsvr32 occache.dll /s
regsvr32 occache.dll /i /s
regsvr32 iepeers.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /i /s
regsvr32 cdfview.dll /s
regsvr32 webcheck.dll /s
regsvr32 mobsync.dll /s
regsvr32 pngfilt.dll /s
regsvr32 licmgr10.dll /s
regsvr32 icmfilter.dll /s
regsvr32 hhctrl.ocx /s
regsvr32 inetcfg.dll /s
regsvr32 tdc.ocx /s
regsvr32 MSR2C.DLL /s
regsvr32 msident.dll /s
regsvr32 msieftp.dll /s
regsvr32 xmsconf.ocx /s
regsvr32 ils.dll /s
regsvr32 msoeacct.dll /s
regsvr32 inetcomm.dll /s
regsvr32 msdxm.ocx /s
regsvr32 dxmasf.dll /s
regsvr32 l3codecx.ax /s
regsvr32 acelpdec.ax /s
regsvr32 mpg4ds32.ax /s
regsvr32 voxmsdec.ax /s
regsvr32 danim.dll /s
regsvr32 Daxctle.ocx /s
regsvr32 lmrt.dll /s
regsvr32 datime.dll /s
regsvr32 dxtrans.dll /s
regsvr32 dxtmsft.dll /s
regsvr32 WEBPOST.DLL /s
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
regsvr32 POSTWPP.DLL /s
regsvr32 CRSWPP.DLL /s
regsvr32 FTPWPP.DLL /s
regsvr32 FPWPP.DLL /s
regsvr32 WUAPI.DLL /s
regsvr32 WUAUENG.DLL /s
regsvr32 ATL.DLL /s
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s
regsvr32 WUPS.DLL /s
regsvr32 WUWEB.DLL /s
regsvr32 wshom.ocx /s
regsvr32 wshext.dll /s
regsvr32 vbscript.dll /s
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s wintrust.dll
regsvr32 /s dssenh.dll
regsvr32 /s rsaenh.dll
regsvr32 /s gpkcsp.dll
regsvr32 /s sccbase.dll
regsvr32 /s slbcsp.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s schannel.dll
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s shell32.dll
regsvr32 /s initpki.dll
regsvr32 /s msscript.ocx
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 jscript.dll /s
del %temp% /Q /F
net stop wuauserv
ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old
cd /d %windir%\SoftwareDistribution
rd /s DataStore /Q
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 urlmon.dll /s
net start wuauserv
exit

Sao chép lệnh vào Notepad

Sau đó nhấn File > Save và lưu dưới tên fixFullDisk.bat. Nhấn nút Save để lưu file BAT mới tạo.

Lưu file BAT

Bước 3:

Click chuột phải vào file BAT vừa tạo rồi chọn Run as Administrator để mở file bằng quyền Admin.

Mở file BATbằng quyền Admin

Sau khi chạy file xong bạn chỉ cần khởi động lại máy tính để sửa lỗi.

Chạy file BAT

Như vậy bạn đã có thêm cách để sửa lỗi full disk 100% Disk Usage trên Windows 10. Cách làm này tương đối đơn giản và nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống hay các chương trình đang chạy.

Nguồn: https://quantrimang.com/