logo

Mất một Thời gian nữa 2 Tuyến cáp biển SMW-3, AAG mới khác phục xong

Mất một Thời gian nữa 2 Tuyến cáp biển SMW-3, AAG mới khác phục xong

2017-12-12

Sửa dụng tay cầm Xbox 360 để điều khiện tàu ngầm của hải quân Mỹ

Sửa dụng tay cầm Xbox 360 để điều khiện tàu ngầm của hải quân Mỹ

2017-12-01