logo

Công cụ tạo Boot đa năng DLC 2016 V3.1 - Cứu hộ máy tính

2017-12-01 - Admin

Những thay đổi của bản DLC Boot 2016 v3.1 so với bản 3.0

- Sửa lỗi không chạy được tạo Boot USB ở 1 số máy.
- Sửa lỗi không chạy được Norton Ghost ở màn hình Desktop trong Mini Windows.
- Cập nhật thêm Driver mạng LAN và WIFI.
- Sửa lỗi 1 vài menu boot.
 

Những thay đổi của bản DLC Boot 2016 v3.0 so với bản trước

- Hỗ trợ tạo USB Boot trên hệ thống Legacy, UEFI.

- Hỗ trợ Boot từ CD, USB, LAN, Android.

- Hỗ trợ tích hợp DLC Boot HDD vào Menu Boot của Windows XP/Vista/7/8.
- Dễ dàng Rebuild và chỉnh sửa hơn bản trước.
- Hỗ trợ Module tích hợp, giúp bạn thêm bớt các phần mềm 1 cách dễ dàng và đơn giản.

 

Tải DLC 2016 V3.1: Tại đây.

Mã MD5: 0103FCBF - 91372002 - B9CA5307 - A169EBEE

Nguồn: dlcboot.com

Xem thêm:

dlc Boot 2017 V3.4 - Cứu hộ máy tính chuyên ngiệp.

Wan driver tổng hợp 6.5 Tiếng việt.