logo

DLC boot 2019 - tạo boot usb đơn gian cữu hộ máy tính

DLC Boot 2019 hỗ trợ sửa lỗi ổ cứng, chia ổ, khôi phục dữ liệu, kiểm tra thông tin phần cứng, tích hợp nhiều công cụ để sao lưu hệ điều hành, khả năng cập nhật driver online và offline. Người dùng cũng có thể truy cập và sử dụng trình duyệt web, phần mềm phát wifi, fake ip, thay đổi địa chỉ mac, DNS, TeamViewer

2019-05-04

Chia sẻ DLC 2017 V3.4 - Công cụ tạo Boot chuyên nghiệp

Chia sẻ DLC 2017 V3.4 - Công cụ tạo Boot chuyên nghiệp

2017-12-01

Công cụ tạo Boot đa năng DLC 2016 V3.1 - Cứu hộ máy tính

Công cụ tạo Boot đa năng DLC 2016 V3.1, cứu hộ máy tinh

2017-12-01

DLC 2016 V3.2 - Bộ công cụ cứu hộ máy tính đa năng.

DLC 2016 V3.2 - Bộ công cụ cứu hộ máy tính đa năng.

2017-12-01